ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Seznam registrovaných léčiv

Filtr
Léčiva na     pro  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ANIMELOXAN 20 mg/ml ad us.vet.

Nesteroidní antiflogistikum ze skupiny oxikamů, s velmi dobrou tolerancí a dlouhodobým účinkem. Přípravek vhodný k řešení chronických bolestí.


› Složení
Meloxicamum 20mg/ml.

› Indikace
Skot:
K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s vhodnými antibiotiky.V kombinaci s perorální rehydratační terapií ke zmírnění klinických příznaků průjmu u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu. 
K podpůrné terapii při léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky. K zmírnění pooperační bolesti po odrohování telat.
Prasata: Ke zmírnění příznaků kulhání a zánětů při neinfekčních onemocněních pohybového aparátu. 
K podpůrné terapii při léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis–metritis–agalakcie) v kombinaci s vhodnými antibiotiky.
Koně: K tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocnění muskuloskeletálního aparátu. K zmírnění bolesti spojené s kolikou.


› Cílové druhy zvířat
Skot, prasata, koně.

› Nežádoucí účinky
Viz příbalová informace.

› Dávkování
Skot:
Jednorázové subkutánní nebo intravenózní podání v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,5 ml/100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo perorální rehydratační léčbou, je-li vhodná.
Prasata: Jednorázové intramuskulární podání v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml/100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky, jsou-li vhodná. V případě potřeby lze po 24 hodinách podat druhou dávku meloxikamu. 
Doporučuje se změnit místo injekčního podání.
Koně: Jednorázové intravenózní podání v dávce 0,6 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 3,0 ml/100 kg živé hmotnosti).


› Ochranné lhůty
Skot: maso: 15 dní. Mléko: 5 dní.
Prasata:maso: 8 dní.
Koně: maso: 5 dní.
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.


› Balení
100 ml

Soubory ke stažení:

Zpět


Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.