ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Seznam registrovaných léčiv

Filtr
Léčiva na     pro  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROCAPEN 300 mg/ml ad us.vet.

Injekční suspenze pro skot, prasata, koně.

› Složení
Procaini benzylpenicillinum monohydricum 300 mg/ml.

› Indikace
Léčba infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými k benzylpenicilinu.

› Cílové druhy zvířat
Skot, prasata, koně.

› Nežádoucí účinky
Viz příbalová informace.

› Dávkování

Skot: 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm.
Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze.
Telata: 15 - 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 0,75 - 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze.
Prasata: 20 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 1 ml přípravku i.m./15 kg ž.hm.
Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 10 ml injekční suspenze.
Koně: 15 mg prokain-benzylpenicilinu i.m./kg ž.hm., což odpovídá 0,5 ml přípravku i.m./10 kg ž.hm. Do jednoho místa injekčního podání se aplikuje maximálně 20 ml injekční suspenze.
Délka léčby 3 dny, s aplikací každých 24 hodin.


› Ochranné lhůty
Skot: Maso: 14 dnů. Mléko: 6 dnů.
Prasata: Maso: 15 dnů.
Koně: Maso: 14 dnů. Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.


› Balení
100 ml, 250 ml


Zpět


Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.