ovce ovce
motto: „Pohled zdravého zvířete“

Seznam registrovaných léčiv

Filtr
Léčiva na     pro  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BOFLOX inj. ad us.vet.

Injekční roztok pro prasata a skot.

› Složení
Marbofloxacin 100 mg/ml

› Indikace
Prasata – léčba poporodního syndromu dysgalakcie – PDS (syndromu metritidy, mastitidy a agalakcie), vyvolaného kmeny bakterií citlivými na marbofloxacin.

Skot – léčba respiratorního onemocnění vyvolaného kmeny Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida,
- léčba akutní mastitidy vyvolané kmeny Escherichia coli citlivými na marbofloxacin v laktačním období.


› Cílové druhy zvířat
Prasata (prasnice) a skot.

› Nežádoucí účinky
Viz příbalová informace.

› Dávkování
Prasata (prasnice) – 2 mg marbofloxacinu/1 kg ž.hm. (1 ml přípravku/50 kg ž.hm.)/den, po dobu 3 po sobě následujících dnů, intramuskulárně.

Skot
léčba respiratorního onemocnění: 8 mg marbofloxacinu/1 kg ž.hm. (2 ml přípravku/25 kg ž.hm.)/den, intramuskulárně. Máli být injekčně podán objem přípravku překračující 20 ml, dávku je nutné rozdělit do 2 či více míst podání.
V případě respiračních infekcí vyvolaných kmeny
Mycoplasma bovis je doporučená dávka: 2 mg marbofloxacinu/1 kg ž.hm. (1 ml přípravku/50 kg ž.hm.)/den, po dobu 3 – 5 po sobě následujících dní, intramuskulárně nebo subkutánně. První injekci je možné podat intravenózně.  
Akutní mastitida - 2 mg marbofloxacinu/1 kg ž.hm. (1 ml přípravku/50 kg ž.hm.)/den, po dobu 3 po sobě následujících dní, intramuskulárně nebo subkutánně. První injekci je možné podat intravenózně. 
 

› Ochranné lhůty
Skot: 8 mg marbofloxacinu/1 kg ž.hm., i.m. jednorázově: maso – 3 dny, mléko – 72 hodin.
2 mg marbofloxacinu/1 kg ž.hm., 3 – 5 dnů, i.m., s.c., i.v.: maso – 6 dnů, mléko – 36 hodin.

Prasata (prasnice): 4 dny


› Balení
100 ml, 250 ml


Zpět


Články

Kontakt

PharmDr. Kateřina Mikulíková
mobil. tel: +420 737 118 749

MVDr. Ing. Josef Bubeníček, CSc
mobil. tel: +420 602 586 622


email: info@bubenicek.cz

Design: nová. bára. / Webmaster: LIVEBOX, a.s.